# Rank Playername Award Level Country
1 skx55 5
2 PaVen 3
3 Ipciski 3
4 piitrs03cz 2
5 LTMcFarland 2
6 VitscorpYakovlev 2
7 James_Havoc 2
8 JayDLX 1
9 [DK] KaitoKirishima 1
10 SpawnHUNter 1
11 eltoradoon 1
12 1Garmy 1217 1
13 Zoe_Sheppard 1
14 Throggor 1